【87man】Converse Chuck 1970 | 竟然是学校老师最讨厌看到的鞋子!最后有惊喜!

743
87man converse 1970 sunflower 马来西亚学校老师
87man converse 1970 sunflower 马来西亚学校老师

Converse Chuck 1970 Sunflower
开箱
这个经典的鞋款
为什么马来西亚学校老师那么讨厌?

点击看影片吧!
(最后有惊喜哦!)